Postup ke stažení a nainstalování doplňku nebo opravy k programu firmy VIS

Aktualizace: 9.9.2015

Celý postup předpokládá počítač s Windows XP nebo novější verzí a s Microsoft Internet Explorerem. Při jiné konfiguraci počítače je stažení doplňku také možné, ale je nutné použít jiné akce provádějící tutéž činnost v daném operačním systému a internetovém prohlížeči.
Zde je uveden postup pro standardní doplňky. Některé doplňky jsou zcela speciální (různé pomocné programy apod. především ve skupině Různé), postup pro jejich stažení a nainstalování může být také speciální. Toto je vždy napsáno v popisu doplňku.

Standardní stažení přímo v programu

Doplňky pro Windows programy se instalují v normálním případě samy, stačí zvolit příslušnou volbu v programu. Je to volba Nástroje/Aktualizace programu/Načtení doplňků z Internetu. Program si sám na Internetu zjistí, zda existují nějaké vhodné doplňky, stáhne si je a nainstaluje. Podmínkou je dostupné připojení na Internet na daném počítači.

Postup instalace

Stažení doplňku z Internetu pro použití na jiném počítači

Doplněk je možné také z Internetu stáhnout ve formě souboru a použít pro aktualizaci programu na jiném počítači, který není k Internetu připojený. Postup je pak o něco složitější - je nutné doplněk vyhledat a stáhnout ručně.

1) najděte stránku s doplňky

2) vyberte si vhodný doplněk

3) stáhněte soubor s doplňkem

Další postup je již možné provádět bez připojení na internet.

4) nainstalujte doplněk

Zaslání doplňku elektronickou poštou

Doplněk je připojen jako příloha u dopisu. Pro instalaci je možné použít výše uvedený postup od bodu 3. Místo na odkaz Soubor ke stažení je nutné zaťukat na ikonu přílohy u dopisu.

Zaslání doplňku klasickou poštou

Doplněk je uložen na přiložené disketě nebo na CD. Stačí použít výše uvedený postup od bodu 4.