Rychlé stažení doplňku: Přečtěte si prosím Návod pro uživatele
Dálková správa VIS
Různé (společné věci nepatřící ke konkrétní aplikaci a další speciality)
Provis (základní modul pro všechny programy VIS)
MSklad
Stravné
KrBo
Majetek
Organizace
Otvírač dveří
Společné
Účtárna
Vrátnice